Srdečne Vás pozývame

Katedra botaniky Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV a Česká společnost experimentální biologie rostlin

Vás srdečne pozývajú na

13. KONFERENCIU EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN

(10. - 13. septembra 2013)

a

11. DNI DOKTORANDOV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN

(9. septembra 2013)Tešíme sa na Vašu účasť.

en sk

Zoznam registrovaných účastníkov

NOVÉ!!! Pokyny pre formát zasielania abstraktov

NOVE!! Na staihnutie: Finálna verzia programu a organizačný výbor spolu s vedeckou radou

The International PhD Student Conference

On behalf of the Organizing Committee it is a great pleasure to invite you to “The International PhD Student Conference on Experimental Plant Biology” which will take place in Košice, Pavol Jozef Šafárik University (Eastern Slovakia) on September 9, 2013. The conference is intended for students of doctoral programs. Active participants will be divided into individual sessions focused on all the fields of plant experimental research including Molecular Genetics, Developmental Biology, Biochemistry & Physiology and Systematics & Evolution. The best presentations as well as posters will be awarded. The conference will be located at the area of Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Language of the conference is English.

Sessions

Molecular & Cell Genetics
Developmental Biology
Biochemistry & Physiology
Systematics & Evolution
Ecophysiology

Important information

Registration: March 15 – June 30, 2013
Talk abstract deadline: June 30, 2013
Poster abstracts deadline: June 30, 2013

Conference fee

Please pay conference fee by bank transfer till June 30, 2013
40 € (35 € for members of Czech Society of Experimental Plant Biology and Slovak Botanical Society)

O konferencii

V súlade s dlhoročnou tradíciou "Dní fyziológie rastlín" sa jedná o konferenciu českých a slovenských experimentálnych botanikov.

Ako pozvaní rečníci na konferencii vystúpia významní českí a slovenskí kolegovia a kolegyne, ktorí sa svojou vedeckou prácou významne uplatňujú na zahraničných biologických ústavoch. Rokovací jazyk je čeština, resp. slovenčina. Rokovacím jazykom konferencie doktorandov je angličtina.

Konferencie sa uskutočnia pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., v areáli UPJŠ v Košiciach.

Konferencia experimentálnej biológie rastlín

1. Bunková biológia a cytológia
2. Vývinová biológia a morfogenéza
3. „Omiky“ – genomika, transkriptomika a proteomika
4. Hormonálna regulácia rastu a vývinu rastlín
5. Fotosyntéza, tvorba a transport asimilátov
6. GMO a rastlinné biotechnológie
7. Biofyzikálne signály a optické vlastnosti rastlín
8. Fyziológia stresu
9. Interakcie rastlín s organizmami
10. Voda a minerálna výživa rastlín
11. Produkčná biológia rastlín a poľnohospodárstvo
12. Ekologická biológia rastlín a globálne klimatické zmeny

obrazok dom sv. Alzbety

Online registrácia

„Online“ registrácia na „13. KONFERENCIU EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN (10. - 12. septembra 2013) a  11. DNI DOKTORANDOV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN (9. septembra 2013). Exkurzia do Tokajskej vinohradníckej oblasti (13.9.2013, + 35 €).

Dôležité termíny: Registrácia prebieha od 15. marca do 30. júna 2013, registrácia nie je podmienená uhradením registračného poplatku, registračný poplatok prosíme uhradiť do 30. júna 2013. Registračné poplatky uvedené vo formulári sú platné pre registráciu do 30. júna 2013! Formulár na zaslanie abstraktu (poster alebo prednáška) bude zverejnený do 29. apríla 2013.

Prečítajte si prosím pozorne informácie v registračnom formulári, od nich sa odvíja výška konferenčného poplatku!!!

Dôležité informácie pre platbu zo SLOVENSKA (PRE ZAHRANIČNÚ PLATBU TU/FOREIGN PAYMENT HERE):

Adresa: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 59 Košice, Slovensko
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050
Výška konferenčného poplatku: POZRI REGISTRAČNÝ FORMULÁR (mena = €)
Transakcia nie je predmetom dane z pridanej hodnoty!
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000078491/8180
IBAN: SK288180 000000 7000078491
Variabilný symbol: 162 (extrémne dôležitý údaj!!!)
Pri platbe do "Správy pre príjmateľa" uveďte Vaše priezvisko, slúži ako identifikačný údaj.

Registračný formulár

Pozvánka má náležitosti daňového dokladu. Z dôvodu administratívnej náročnosti nepreferujeme pri registračných poplatkoch platbu v hotovosti. Za porozumenie ďakujeme!

Košice EHMK 2013

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013

13. Konferencia experimentálnej biológie doktorandov a 11. Dni doktorandov experimentálnej biológie doktorandov sa uskutočnia na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás.

Program

Na záver konferencie pre Vás pripravujeme relaxačno-poznávací zájazd do Tokajskej oblasti OSTROŽOVIČ s plánovanou degustáciou typických druhov vína.

Kliknite pre viac informácií o oblasti.


PROGRAM KONFERENCIE

Ubytovanie

Kontakt

Meno:

Pracovisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Web:

prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.

Ústav biologických a ekologických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Mánesova 23, 040 01 Košice

+421 55 234 2302

martin.backor@upjs.sk

http://martinbackor.science.upjs.sk